UNIT AMALAN DAN PERKEMBANGAN FARMASI,BAHAGIAN FARMASI,JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR
 
 
UNIT AMALAN DAN PERKEMBANGAN FARMASI,BAHAGIAN FARMASI
 
GARISPANDUAN TERBITAN KKM BOLEH DIDAPATI DI PAUTAN BERIKUT :-
http://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/documents-library/guidelines
Untuk melihat bahan kursus, sila klik pada button yang dilampirkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Jabatan Kesihatan Negeri Johor 2016