Selamat Datang Ke Sistem Permohonan Peminjaman Peralatan ICT
Selasa, Januari 26, 2021

VISI


Menaikkan taraf kesihatan penduduk Negeri Johor setaraf dengan kesihatan negara maju


MISI


Menyediakan satu perkhidmatan kesihatan yang akan meninggikan taraf kesihatan melalui promosi cara hidup,pencegahan penyakit serta perkhidmatan rawatan dan pemulihan yang berkualiti di dalama suasana penyayang.