Untuk makluman Tuan/Puan capaian bagi Sistem eLaporan kini, sila layari pautan appsjknj.moh.gov.my/eLaporan. Sekian, Terima kasih.