Sistem e-Agreement ini dibangunkan bertujuan untuk memudahkan pihak pengurusan menguruskan perjanjian-perjanjian yang diuruskan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Johor.

Sebarang masalah atau pertanyaan yang ingin dikemukakan,boleh diajukan kepada Unit Pengurusan Maklumat JKNJ atau hubungi kami di talian 07-2226871.

<<MASUK>>